• Lorem ipsum

SEASON BAGS GAAT VERTROUWELIJK OM MET JOUW GEGEVENS

De persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Laatst gewijzigd: 15-1-2021

1. Contactgegevens
Season Bags
Sonseweg 17
5492NC Sint-Oedenrode
Tel: 06-12836714
[email protected]
https://www.seasonbags.nl/
KVK: 81433654

 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonsgegevens die je verstrekt aan Season Bags zodra je onze website bezoekt, een bestelling plaatst, een account aanmaakt of tijdens persoonlijke communicatie, worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt zonder jouw toestemming. Je gegevens komen binnen op een eigen beveiligde server of die van een derde partij en worden alleen gebruikt om de dienstverlening naar jou zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik maakt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* IP-adres
* Bank- en betaalgegevens zoals IBAN-nummer en naam van de rekeninghouder
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

3. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is of toestemming heeft van ouders of voogd om onze webshop te bezoeken.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op, via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Season Bags verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat je zelf je gegevens kunt inzien en beheren
* Het afhandelen van jouw bestelling/ betaling
* Om met je te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Om goederen of diensten bij je af te kunnen leveren
* Het verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* De website en dienstverlening te verbeteren door het gedrag op de website te ananlyseren
* Wettelijke verplichtingen zoals onze belastingaangifte

Season Bags verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

* De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
* De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
* De verwerking is noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang
* De betrokkene heeft toestemming gegeven

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Season Bags neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Season Bags tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Season Bags bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. Zolang je een account hebt of ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief blijven je gegevens bewaard.  Wij zijn wettelijk verplicht ons crediteurenbestand/ facturen 7 jaar te bewaren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Season Bags verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zoals bijvoorbeeld het hostingsbedrijf, de boekhouder en de verzendservice, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gegevens kunnen ook gedeeld worden met Mollie, onze betaaldienstverlener die zelf ook verwerkingsverantwoordelijke is.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Season Bags gebruikt naast technische en functionele cookies ook analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en de producten in jouw winkelmandje. De analytische cookies zijn afkomstig van Google Analytics. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te analyseren en te verbeteren. Wil je meer informatie lees dan het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Sociale media
De sociale media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina's te kunnen delen en je te kunnen blijven inspireren via sociale medianetwerken. Klik je op deze knoppen dan worden jouw gegevens verwerkt door het betreffende netwerk. Wil je weten hoe deze sociale medianetwerken omgaan met jouw gegevens lees dan de privacyverklaring van Facebook en Instagram. 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Wat je zelf kunt doen:
* Heb je een account dan kun je eenvoudig zelf je gegevens inzien en aanpassen
* Onderaan onze nieuwsbrief vind je altijd een link om je uit te schrijven

Heb je geen account of wil je gegevens laten verwijderen dan kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen vier weken een reactie. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Season Bags vindt dat jouw gegevens goed beschermd moeten worden en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]

12. Wijziging privacyverklaring
Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling en worden steeds verder geoptimaliseerd. Het kan zijn dat deze privacyverklaring als gevolg daarvan zo nu en dan wordt aangepast. De wijzigingsdatum staat bovenaan deze verklaring vermeld.

13. Overdracht onderneming

Mocht Season Bags worden overgedragen aan een andere partij of fuseren met een derde partij dan kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan deze partij. Season Bags zal je tijdig op de hoogte brengen als deze situatie zich voordoet waarna je zelf kunt beslissen of je akkoord gaat met de overdracht of dat je persoonsgegevens verwijderd moeten worden.

14. Vragen of klachten
Heb je nog vragen over deze privacyverklaring stuur dan een e-mail naar: [email protected]

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.